برین پرواز | برین پرواز قرن 

منو
 
 • تورهای ویژه آنتالیا
  تورهای ویژه آنتالیا
 • سفری به شهر تاریخی استانبول
  سفری به شهر تاریخی استانبول

تورهای ویژه


تورهای اخیر

انتالیا

 • ۶شب

 • ۱۴۰۲/۹/۲۳

  ۱۴۰۲/۹/۳۰

برین پرواز

ایران ایر تور

۶ شب

۱۴۰۲/۹/۲۳

۱۴۰۲/۹/۳۰

۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تور دبی

 • ۳شب

 • ۱۴۰۲/۹/۲۲

  ۱۴۰۲/۱۰/۳

برین پرواز

ایران ایر تور

۳ شب

۱۴۰۲/۹/۲۲

۱۴۰۲/۱۰/۳

۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تور ریلی مشهد

 • ۲شب

 • ۱۴۰۲/۹/۴

  ۱۴۰۲/۹/۳۰

برین پرواز

قطار

۲ شب

۱۴۰۲/۹/۴

۱۴۰۲/۹/۳۰

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تور وان

 • ۳شب

 • ۱۴۰۲/۹/۴

  ۱۴۰۲/۱۰/۳

برین پرواز

ایران ایر تور

۳ شب

۱۴۰۲/۹/۴

۱۴۰۲/۱۰/۳

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تورهای پربازدیداخبار

Database query failed! Last SQL Query: SELECT * FROM vm_max_view_news WHERE `status`=1 GROUP BY news_id ORDER BY MAX(sum_view_no) DESC LIMIT 2