برین پرواز | برین پرواز قرن 

منو
 
 • تورهای ویژه آنتالیا
  تورهای ویژه آنتالیا
 • سفری به شهر تاریخی استانبول
  سفری به شهر تاریخی استانبول

تورهای ویژه


تورهای اخیر

قشم

 • ۲شب

 • ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

  ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

برین پرواز

آتا

۲ شب

۱۴۰۱/۱۰/۱۷

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان

انتالیا

 • ۶شب

 • ۱۴۰۱/۱۰/۱۶

  ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

برین پرواز

ایران ایر تور

۶ شب

۱۴۰۱/۱۰/۱۶

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تور دبی

 • ۳شب

 • ۱۴۰۱/۱۰/۸

  ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

برین پرواز

ایران ایر تور

۳ شب

۱۴۰۱/۱۰/۸

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تور ریلی مشهد

 • ۲شب

 • ۱۴۰۱/۱۰/۱۶

  ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

برین پرواز

قطار

۲ شب

۱۴۰۱/۱۰/۱۶

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۹۹۰,۰۰۰ تومان

تورهای پربازدیداخبار

Database query failed! Last SQL Query: SELECT * FROM vm_max_view_news WHERE `status`=1 GROUP BY news_id ORDER BY MAX(sum_view_no) DESC LIMIT 2